Plastové jímky a septiky hranatého tvaru jsou vyráběny v provedení nevyztuženém tzn., že po obvodu je nutná betonáž. Použijí se jako tzv. ztracené bednění. Usadí se na rovný betonový podklad bez výskytu spodní vody. Po obvodu jsou opatřeny žebry s otvory, kterými se protáhne armovací ocelová výztuž. Obvod jímky (septiku) se obetonuje za současného napouštění vodou. Horní zakrytí se provede deskami PZD usazenými na betonový věnec po obvodu jímky (septiku). Pokud je výkop větších rozměrů doporučujeme obvod jímky obezdít starými cihlami a mezeru mezi jímkou a stěnou z cihel zalít betonem.Jímka nesmí přenášet zatížení překrytí. V případě výskytu spodní vody je třeba zhotovit izolovanou vanu a do této jímku nebo septik uložit. Technické detaily je třeba řešit s výrobcem.

Plastové jímky a septiky kulatého tvaru jsou vyráběny v provedení nevyztuženém i v provedení vyztužením. Usadí se na rovný betonový podklad bez výskytu spodní vody. Po obvodu jsou opatřeny žebry s otvory, kterými se protáhne armovací ocelová výztuž. U jímky nevyztužené se obvod obetonuje za současného napouštění vodou, u jímky vyztužené se obsype prosátou zeminou bez ostrých předmětů. Povrch jímek a septiků jak nevyztužených ,tak vyztužených je třeba překrýt betonovými deskami. Tyto je třeba uložit na betonový věnec po obvodu nádrže. Nosnost desek se řídí pochůzností či pojízdností terénu. V žádném případě nesmí nádrž přenášet zatížení zakrytí.

Polyethylenové plastové jímky WSS jsou vyrobeny z polyethylenu rotačním litím do formy.Stěny jsou žebrovány, jímka je dostatečně tuhá. Je možno ji usadit volně na povrchu, nebo do země. Pokud je umístěna mimo pochůzný a pojízdný prostor může být pouze obsypána prosátou zeminou nebo pískem. Vzhledem k její hmotnosti při naplnění ji doporučujeme usadit na betonový podklad. V případě požadavku pojízdnosti je třeba povrch terénu dle zátěže patřičně zpevnit tak, aby jímka nepřenášela povrchové zatížení . Jímka slouží pro zachycení dešťových vod, odpadních vod nebo pro uskladnění tekutin nepotravinářského charakteru. Dle požadavku zákazníka je opatříme příslušným vtokovými a výtokovými armaturami a prodlužovacími nástavci hrdel.