Tvary schodů, které můžeme vyrobit v rohu bazénu. Pro bazény menších rozměrů doporučujeme tvar Pyramida. Krom atypických schodů nabízíme i sedací lavky ve standadní délce 1,5m, nebo jiné délky.